ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ..
โครงการจ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอก..
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผล..
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่า..
CAT e-Auction ปลื้มครึ่งปีประหยัดงบภาครัฐกว่าพันล้าน เล็งขยายแชร์ปีหน้าพุ่งเป้าหน่วยงานรัฐส่วนกลาง..
CAT ตอบรับกระแสดิจิตอลทีวี จัดสัมมนาผู้ผลิตรายการ ..
CAT e-Auction ช่วยรัฐประหยัดกว่า 25,000 ล้าน
CAT e-business จัดสัมมนา “เปิดโลก IPTV สู่ธุรกิจเคเบิลทีวีอย่างมืออาชีพ"..
เอกสารการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid)แต่ละครั้งฯของหน่วยงานราชการ
เอกสารการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid)แต่ละครั้งฯของหน่วยงาน อปท
เอกสารเกี่ยวกับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
คู่มือ e-Learning ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง